החברה הכלכלית כפר סבא

החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא היא חברה פרטית בבעלותה המלאה של עיריית כפר-סבא, אתר האינטרנט נבנה לשרת את ציבור התושבים ואת הלקוחות והספקים של החברה הכלכלית.
sogo התבקשה לענות על הצורך העיקרי של החברה והוא הצגת הפרויקטים שבוצעו פרויקטים עתידים וגישה למכרזים , בנוסף האתר מספק מידע אודות פעילותה הרבה של החברה הכלכלית
האתר נבנה באופן ריספונסיבי המאפשר צפייה מכל גודל של מסך .

הצעת מחיר
סגור